Kondičky


Přejdi na obsah

Vleky

Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb. Tento studijní plán má následující strukturu:

Teoretická výuka – "B+E, C+E, D+E"

Praktický výcvik - "B+E, C+E, D+E"

Výuka předpisů o provozu vozidel
Výuka o ovládání a údržbě vozidla
Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
Výuka teorie zdravotnické přípravy
Opakování a přezkoušení

2h
1h
6h
2h
3h

Malý provoz
Střední provoz
Střední provoz
Praktický výcvik údržby vozidla
Praktický výcvik zdr. přípravy

2h
2h
4h
2h
2h

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

 

Cena

     

Řidičské oprávnění skupiny "B+E"
Řidičské oprávnění skupiny "C+E"
Řidičské oprávnění skupiny "D+E"
Řidičské oprávnění skupiny "CE"+"D" z "C"
Doplňující výcvik 1h
Neomluvená hodina (později než 24h předem)

7 500 Kč
9 500 Kč
9 500 Kč
22 500 Kč
350 Kč
250 Kč

   

Opravy:

     

Test
Údržba
Jízda

300 Kč
300 Kč
700 Kč

     

Všechny ceny jsou konečné, zahrnují kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, učebnice a DPH. Samozřejmostí je možnost splátek bez navýšení.

Cena nezahrnuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy za provedení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (700 Kč). Dále poplatky Magistrátu při opakování zkoušek (písemný test: 100 Kč, údržba vozidla: 200 Kč, jízda: 400 Kč).


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku