Ceník Pražské autoškoly


Přejdi na obsah

Ceník Pražské autoškoly

CENY NAŠÍ PRAŽSKÉ AUTOŠKOLY Platné od 1.1.2020

Sk.A (1 - 2 měsíce)

AM - poped do 50 cm3 a 45 km/h
A1 - motocykl do 125 cm3 a 11 kw
A2 - motocykl do 35 kw
A - motocykl nad 35 kw
Doplnění A2 z A1
Doplnění A z A2

20 500,- Kč
22 500,- Kč
24 500,- Kč
24 500,- Kč
14 500.- Kč
15 500,- Kč

 

Sk.B (osobní automobil)

3 měsíce
2 měsíce
1 Měsíc
VIP
PARTNER
automat
B + A2
B + A

24 500,- Kč
25 500,- Kč
26 500,- Kč
31 500,- Kč
42 000,- Kč
+1 500,- Kč
45 500,- Kč
45 500,- Kč

   

Sk. C (nákladní automobil)

2 měsíce

19 500,- Kč

   

Sk. D (autobus)

2 měsíce D z C
3 měsíce D z B

19 500,-Kč
33 500,-Kč

   

Sk. C a D (nákladní a autobus)

3 měsíce

48 000,-Kč

   

Sk. D a CE (autobus a přívěs/návěs)

2 měsíce z C

27 500,-Kč

   

Sk. E (přívěs/návěs za B, C, D)

1 měsíc BE
1 měsíc CE
1 měsíc DE

9 500,-Kč
12 500,-Kč
12 500,-Kč

   

Další ceny:

Neomluvená hodina (24 hodin předem)
Doplňující výcvik sk. A
Doplňující výcvik sk. B
Doplňující výcvik sk. C
Doplňující výcvik sk. D

Doplňující výcvik sk. E
Kondiční jízda sk. A
Kondiční jízda sk. B
Kondiční jízda sk. C
Kondiční jízda sk. D
Kondiční jízda B+E, C+E, D+E

350,- Kč/45 minut
1000,- Kč/45 minut
750,- Kč/45 minut
1000,- Kč/45 minut
1000,- Kč/45 minut
1000,-Kč/45 minut
1000,-Kč/45 minut
800,- Kč/45 minut
1000,- Kč/45 minut
1000,- Kč/45 minut
1000,-Kč/45 minut

 

Školení řidičů profesionálů:

Vstupní školení 140h
Vstupní školení 280h
Pravidelné školení
Obnovovací školení 35h

29 000,- Kč
42 000,- Kč
1 200,- Kč
7 200,- Kč

   

Školení řidičů referentů:

1 - 5 osob
6 - 10 osob
11 a více osob

420,- Kč/osoba
360,- Kč/osoba
300,- Kč/osoba

   

Opravy:

Oprava z testů
Oprava z údržby
Oprava z jízdy

400,- Kč
400,- Kč
600,- Kč

   

Slevy:

Studentům a rodičům na mateřské dovolené poskytuje autoškola slevu na výuku a výcvik ve výši 200,- Kč!

Všechny ceny jsou konečné, zahrnují kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, učebnice a DPH. Samozřejmostí je možnost splátek bez navýšení.

Cena nezahrnuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy za provedení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (700,- Kč). Dále poplatky Magistrátu při opakování zkoušek (písemný test: 100,- Kč, údržba vozidla: 200,- Kč, jízda: 400,- Kč).


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku