chci řídit autobus


Přejdi na obsah

Autobus

Výuku a výcvik provádíme dle základního studijního plánu dle zák. č. 247/2000 Sb. Tento studijní plán má následující strukturu:

Teoretická výuka – rozšíření z „B“

Praktický výcvik - rozšíření z „B“

Výuka předpisů o provozu vozidel
Výuka o ovládání a údržbě vozidla
Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
Výuka teorie zdravotnické přípravy
Opakování a přezkoušení

10 h
12 h
10 h
2h
4h

 

Malý provoz
Střední provoz
Střední provoz
Praktický výcvik údržby vozidla
Praktický výcvik zdr. přípravy

4h
16h
10h
8h
4h

 

Teoretická výuka - rozšíření z „C“

Praktický výcvik - rozšíření z „C“

Výuka předpisů o provozu vozidel
Výuka o ovládání a údržbě vozidla
Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
Výuka teorie zdravotnické přípravy
Opakování a přezkoušení

10h
12h
10h
2h
4h

 

Malý provoz
Střední provoz
Střední provoz
Praktický výcvik údržby vozidla
Praktický výcvik zdr. přípravy

2h
8h
4h
2h
4h

 

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

 

Cena

     

Řidičské oprávnění skupiny "D" z "C"
Řidičské oprávnění skupiny "D" z "B"
Řidičské oprávnění skupiny "D"+"C" z "B"
Řidičské oprávnění skupiny "D"+"E" z "C"
Doplňující výcvik 1h
Neomluvená hodina (později než 24h předem)

19 500 Kč
33 500 Kč
48 000 Kč
27 500 Kč
1000 Kč
350 Kč

   

Opravy:

     

Test
Údržba
Jízda

400 Kč
400 Kč
700 Kč

     

Všechny ceny jsou konečné, zahrnují kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky, učebnice a DPH. Samozřejmostí je možnost splátek bez navýšení.

Cena nezahrnuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy za provedení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (700 Kč). Dále poplatky Magistrátu při opakování zkoušek (písemný test: 100 Kč, údržba vozidla: 200 Kč, jízda: 400 Kč).


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku